Servicii de Academic Writing

Redactarea de articole știintifice presupune respectarea unor standarde, a unor cerinţe generale, dar și particulare a fiecărei reviste. Odată ce articolul este redactat, urmează să fie trimis spre publicare în revista de specialitate dorită, iar apoi urmează așteptarea deciziei celor care vor corecta articolul trimis. Atunci când ești la început în acest domeniu al publicării de articole științifice lucrurile merg destul de anevoios și de cele mai multe ori poți începe prin respingerea articolelor. Personal, am reușit cu timpul să deprind modul în care trebuie să arate o astfel de publicație stiințifică și am crescut luând etapele una câte una. Primele articole științifice au fost publicate în reviste mai puțin bine cotate, iar apoi am continuat prin a trimite spre publicare în reviste cât mai bine cotate pe nișa avută în vedere. Înainte ca aceste articole să fie publicate au existat și câteva articole respinse din care am învăţat ce trebuie corectat și care sunt acele puncte obligatorii în astfel de articole.

Download

Lucrările științifice publicate ca singur autor sau în calitate de prim autor pot fi găsite pe profilul personal de pe Research Gate, și anume aici. Pe lângă profilul existent pe Research Gate, toată lista de lucrări publicate pot fi găsite și pe profilul create pe Google Academic, accesând acest link.

În cadrul acestor servicii de academic writing poți regăsi:

  • Suport în redactarea textului pentru a corespunde cerințelor revistelor științifice;
  • Suport în citarea corectă a surselor bibliografice folosite;
  • Recomandări privind conținutul articolelor (doar pentru domeniile Geografie, Geoturism, Geomorfologie, Speologie, Turism, Mangementul ariilor protejate, Promovare Turistică);
  • Recomandări privind structura finală a articolului înainte de a fi trimis spre publicare;
  • Suport pentru rezolvarea cerințelor și corecturilor solicitate de către review-uri sau editorii revistelor de specialitate (doar pentru domeniile Geografie, Geoturism, Geomorfologie, Speologie, Turism, Mangementul ariilor protejate, Promovare Turistică);
  • Consultanță în academic writing.

Aceste servicii de academic writing nu înseamnă redactarea completă a articolului științific, ci se referă doar la suportul tehnic pentru ca la final articolul științific să beneficieze de mai multe oportunități spre a fi publicat.

%d blogeri au apreciat: